Công việc của nhóm Cứu Trợ Dân Oan tại Hà Nội

Đất đai tại Việt Nam thuộc quyền sỡ hữu toàn dân nhưng lại do nhà nước CSVN quản lý. Chính quy định này đã hình thành một tầng lớp người – dân oan. Hà Nội từ lâu đã trở thành điểm tập trung của nhiều người dân oan trên cả nước vì nơi đây có các trụ sở tiếp công dân của nhà cầm quyền CSVN. Vì lẽ đó, nhóm Cứu Trợ Dân Oan đã được thành lập nhằm giúp đỡ những người dân oan ra Hà Nội khiếu kiện trong cảnh màn trời chiếu đất, không có thức ăn, chỗ ở… Chúng tôi đã được phỏng vấn một vài thành viên trong nhóm Cứu Trợ Dân Oan và một số dân oan. Đây chỉ đơn thuần là hoạt động từ thiện nhưng phía nhà cầm quyền CSVN luôn tìm cách ngăn cản và dọa nạt. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.