Công ty KDS trong đại dịch COVID-19 ở Hoa Kỳ

Nhu cầu sử dụng thuốc rửa tay (hand sanitizers ) lên rất cao vì đại dịch COVID19, do dó ban giám đốc của Công Ty KDS quyết định tặng cho bệnh viện các loại thuốc này. Phóng viên Vũ nhân tường trình trong phóng sự sau đây