23/10/2019 | 1

Công ty Jadestone đệ trình kế hoạch cho hai mỏ khí đốt ngoài khơi Việt Nam

Công ty Jadestone đệ trình kế hoạch cho hai mỏ khí đốt ngoài khơi Việt Nam

Ảnh: Jadestone Energy

Tin từ SINGAPORE – Công ty Jadestone Energy vừa đệ trình một kế hoạch phát triển cho các mỏ khí Nam Du và U Minh ngoài khơi miền Tây Nam Bộ Việt Nam. Nếu được sự đồng ý của công ty Dầu khí cộng sản Việt Nam, kế hoạch này sau đó sẽ cần sự chấp thuận của nhà cầm quyền cộng sản.

Tuy vậy, Jadestone dự kiến sẽ được cấp phép vào cuối năm nay. Công ty này hoàn tất tiến trình lựa chọn nhà thầu cho kỹ thuật cơ sở vật chất, việc thu mua và hợp đồng xây dựng, với một khế ước hợp đồng ràng buộc được cấp cho bên thắng thầu. Họ cũng chọn một nhà cung cấp FPSO, các điều khoản bao gồm cho thuê, vận hành và bảo trì. Jadestone có kế hoạch kiểm tra  hai khu vực Nam Du và U Minh trong vài tuần tới – ước tính cuối cùng, được ban hành vào ngày 31 tháng 12 năm 2017, là 171.3 bcf gas 2C và 1.6 triệu thùng MMbbl  lỏng.

Trước đây, công ty này cho biết họ lên kế hoạch sản xuất gas thông qua một đường ống 18-in hiện có thuộc sở hữu của Công Ty Dầu khí cộng sản Việt Nam, có mức sản xuất 215 MMcf/d. Khi các mỏ khí bắt đầu hoạt động, gas sẽ được sử dụng cho máy phát điện hiện có và để sản xuất phân bón.

Mộc Miên