06/06/2020 | 0

Công ty của con gái cựu Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng đề ra kế hoạch kinh doanh, với mức lợi nhuận giảm 35%

Công ty của con gái cựu Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng đề ra kế hoạch kinh doanh, với mức lợi nhuận giảm 35%

Nguyễn Thanh Phượng- (Vietnamnet)

Tin Vietnam.- Trang Vietnamdaily ngày 6 tháng 6 năm 2020 loan tin, Hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt vừa thông báo kế hoạch kinh doanh của năm 2020 là giảm 35% lợi nhuận so với năm 2019.

Vào năm 2019, doanh thu của công ty Bản Việt là 1,541 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế là 855 tỷ đồng, và sau thuế là 594 tỷ đồng. Nhưng năm 2020, công ty đặt kế hoạch doanh thu là 1,390 tỷ đồng, và lợi nhuận trước thuế là 550 tỷ đồng, giảm 35% so với năm 2019.

Dữ kiện của công ty cho biết, lợi nhuận sau thuế trong tam cá nguyện thứ nhất năm 2020 của công ty Bản Việt là 118.6 tỷ đồng, cao hơn lợi nhuận trước thuế gần 90 tỷ đồng vì được hoàn nhập số thuế thu nhập được hoãn lại. Với khoản thu trên, thì trong tam cá nguyệt thứ nhất công ty Bản Việt mới thực hiện được 16% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.

Hiện bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái của cựu thủ tướng cộng sản Việt nam Nguyễn Tấn Dũng, đang là chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt, nhưng cổ đông lớn nhất lại là ông Tô Hải, thành viên Hội đồng quản trị của công ty với 19.34%.

An Nhiên