21/10/2013 | 1

CỘNG SẢN VIỆT NAM TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA 13

CỘNG SẢN VIỆT NAM TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA 13

Tin Hà Nội – Quốc hội Khóa 13 của Cộng sản Việt Nam hôm nay khai mạc kỳ họp thứ sáu. Một nội dung quan trọng được cho biết sẽ thông qua Hiến pháp sửa đổi, là việc mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến của người dân nhưng sau đó vẫn giữ nguyên không thấy thay đổi gì hết về vấn đề độc quyền lãnh đạo của đảng Cộng sản. Một sự kiện đáng chú ý là một số người dân tại Hà Nội đã cho phổ biến lá thư gửi cho quốc hội cùng các vị liên quan đề nghị xem xét tư cách đại biểu của Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, và tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong một kiến nghị có tên là Kiến nghị 72, gồm 72 vị trí thức đã góp 7 vấn đề cho bản sửa đổi hiến pháp, nhưng sau đó bị Nguyễn Sinh Hùng qui chụp những người này là suy thoái đạo đức, tư tưởng, chính trị và yêu cầu phải xử phạt họ về vấn đề này. Những người ký tên cho rằng nhà cầm quyền đã không kể gì đến ý kiến đóng góp của các nhân sĩ, trí thức và của người dân, và sẽ thông qua những gì mà Đảng và nhà nước đã đề ra như thường lệ mà không có những sửa đổi có lợi cho người dân. Kỳ họp Quốc Hội lần này sẽ kéo dài hơn một tháng, được coi là kỳ họp dài nhất từ trước đến nay nhưng theo các quan sát viên thì không hy vọng gì kỳ họp này sẽ mang lại cái gì kết quả cụ thể và đáp ứng được nguyện vọng của người dân.