Công nhân Việt tại Serbia bị chủ Trung Quốc đối xử tồi tệ

Những ngày qua các tổ chức nhân quyền, môi trường tại Serbia, các Dân biểu Âu châu và truyền thông quốc tế đã lên tiếng báo động về tình trạng sống và làm việc tồi tệ của công nhân Việt tại công ty Shandong Linglong tại Serbia, một công ty sản xuất bánh xe hơi do Trung quốc làm chủ. Phóng viên Tường An gửi về bài tường trình sau đây.