Công nhân Việt Nam và nỗi sợ mang tên “Luật Bảo Hiểm Xã Hội mới”

Từ ngày 1/1/2018, luật mới về Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH) đã đuược nhà cầm quyền CSVN thay đổi. Đáng chú ý nhất là việc tăng độ tuổi đóng BHXH, đồng thời giảm số tiền đuược hưởng của người lao động. Quy định mới trong BHXH đã ảnh hưởng đến hàng triệu người lao động Việt Nam, đặc biệt là các công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp khi tiền lương đã thấp nhưng lại bị bóc lột qua các hình thức khác nhau.