01/04/2014 | 2

Công nhân nhà máy hoá chất Trung Quốc biểu tình

Công nhân nhà máy hoá chất Trung Quốc biểu tình

Mậu Danh, Trung Quốc. (Reuters) – Hàng trăm người dân thị trấn Mậu Danh ở Quảng Đông đã xuống đường chống một nhà máy hóa chất đã làm ô nhiễm môi trường.
Nhà máy bị phản đối sản xuất paraxylene là một hóa chất dùng chế vải sợi và chai plastic. Nhà máy là một tổ hợp của chính quyền địa phương và công ty Sinopec Corp là công ty lọc dầu lớn nhất của Trung Cộng. Chính quyền địa phương nói rằng người biểu tình đã ném đá và chai lọ nên cảnh sát phải có phản ứng.
Hình ảnh cuộc biểu tính đưa lên Twitter và nhiều trang web đã lập tức bị chính quyền Trung Cộng kiểm duyệt. Chính quyền địa phương đã đưa ra bản tuyên bố nói rằng người biểu tình đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng và làm ảnh hưởng nghiêm trọng trật tự xã hội. Thành phố Ninh Ba đã ngưng chương trình hóa chất dầu lửa sau nhiều ngày dân chúng biểu tình phản đối trong tháng 11 năm 2012.
Trong năm 2011, người biểu tình ở thành phố Đại Liên đã buộc phải ngưng chương trình này. Các cuộc biểu tình tương tự cũng đã diễn ra tại thành phố Côn Minh trong năm ngoái. Trung Cộng đang ở trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Cái giá đối phó với tình trạng xuống cấp môi trường làm thiệt hại lớn tới sự phát triển kinh tế. (H. Võ)