18/04/2016 | 2

Công nhân đi làm nước ngoài trở về không có việc làm ở Việt Nam

Công nhân đi làm nước ngoài trở về không có việc làm ở Việt Nam

Các công nhân Việt Nam đi làm ở nước ngoài trở về lẽ ra phải được coi trọng, vì khả năng chuyên môn và ngoại ngữ. Nhưng hàng chục ngàn người trong số họ không tìm được việc làm thích hợp tại quê nhà. Điều này gây ra một sự phí phạm nhân lực to lớn cho thị trường lao động Việt Nam.

Theo một cuộc khảo sát của Viện Khoa Học Lao Động Và Xã Hội, hầu hết các tỉnh và thành phố của Việt Nam không có những con số chính xác về số người đi làm việc ở nước ngoài trở về, cũng như không có chính sách hỗ trợ họ tìm việc. Các công nhân này phải tự đi tìm việc, hoặc tự kinh doanh riêng, và hầu hết không thể tiếp tục sử dụng vốn liếng kỹ năng mà họ tích tụ được trong giai đoạn đi làm ở nước ngoài.

Bà Nguyễn Lan Hương, cựu viện trưởng Viện Khoa Học Lao Động Và Xã Hội, nói rằng các công ty tuyển dụng chỉ chú trọng đến việc gửi người đi nước ngoài làm việc, mà không quan tâm đến việc họ trở lại thị trường lao động nội địa. Bà gọi đây là một sự phí phạm nhân lực, bởi vì nhiều công ty nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đang rất cần nguồn nhân lực này. Ông Katsuro Nagai, công sứ của Tòa Đại Sứ Nhật Bản tại Việt Nam, cho biết khoảng 1,500 công ty Nhật hoạt động tại Việt Nam đang cần các công nhân có tay nghề cao. Trong khi đó, có khoảng 20,000 công nhân Việt Nam trở về từ nước ngoài vẫn chưa tìm được việc làm thích hợp. Chưa kể hàng chục ngàn công nhân Trung Cộng sang làm việc tại Việt Nam cả chính thức lẫn bất hợp pháp.

Huy Lam / SBTN