15/10/2013 | 1

CÔNG NHÂN CÔNG TY ALCATEL LUCENT BIỂU TÌNH CHỐNG CẮT GIẢM CÔNG NHÂN

CÔNG NHÂN CÔNG TY ALCATEL LUCENT BIỂU TÌNH CHỐNG CẮT GIẢM CÔNG NHÂN

Tin Paris – Hàng trăm công nhân của tập đoàn Alcatel-Lucent xuống đường biểu tình ở thủ đô Paris phản đối chương trình cắt giảm 10,000 công việc làm trên toàn thế giới. Hai công ty Hoa Kỳ và Pháp đã sát nhập trong năm 2006 nhằm tạo thành một công ty toàn cầu. Vào ngày 8 tháng 10 công ty cho biết sẽ cắt giảm 4,100 công nhân ở Âu Châu, Trung Đông và Phi Châu. Khoảng 3,800 công nhân ở Á Châu Thái Bình Dương và 2,100 công nhân ở Mỹ Châu. Chương trình là biện pháp nhằm làm hạ giá thành xuống 15%, hy vọng làm cho công ty thu được lợi tức sau nhiều năm bị thua lỗ. Công nhân tập trung trước trụ sở của công ty để phản đối.

Ông Philippe Schmets là chủ tịch nghiệp đoàn CGC-CFE tại công ty Alcatel-Lucent nói thông điệp ngày hôm nay là phản đối đóng cửa một số cơ sở, không muốn mất công việc làm. Thông điệp đơn giản hơn là phản đối chương trình của Tổng giám đốc Michel Combes. Chủ tịch nghiệp đoàn CFDT là ông Herve Lassalle nói công ty phải thay đổi chương trình hiện nay. Công ty Alcatel-Lucent thu dụng 72,000 công nhân trên toàn thế giới và đang cạnh tranh với công ty Ericsson, công ty Huawei của Trung Cộng và Nokia của Phần Lan. Trong năm ngoái công ty đã lỗ 1.2 tỷ euros là sự thua lỗ lớn nhất kể từ năm 2008.