05/03/2015 | 3

Công nhân bỏ làm vì mức lương quá thấp

Công nhân bỏ làm vì mức lương quá thấp

Theo phản ảnh của nhiều công nhân, phần lớn trong 200 công nhân làm việc tại hai xưởng đan của Rapexco Hòa Hiệp có thu nhập chỉ khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng; những công nhân làm việc suốt cả tháng cũng chỉ có thu nhập chưa đến 3 triệu đồng.

Mặt khác, nhiều công nhân cho biết nhiều năm nay, Rapexco Hòa Hiệp không tăng giá khoán gia công theo sản phẩm, mà vẫn giữ quá thấp. Chẳng hạn, ba năm nay Rapexco Hòa Hiệp vẫn giữ mức khoán gia công một chiếc ghế mây chỉ 30.000-90.000 đồng, trong khi giá cả các loại hàng phục vụ đời sống hàng ngày đều tăng cao.

Chiều cùng ngày, tại buổi đối thoại với công nhân, đại diện Rapexco Hòa Hiệp hứa sẽ xem xét, điều chỉnh mức khoán lương theo sản phẩm cho hợp lý, song không đưa ra các cam kết cụ thể. Do đó, hầu hết công nhân đều bỏ ra về.

Tình trạng này không chỉ riêng tại Rapexco Hòa Hiệp, mà còn xảy ra nhiều doanh nghiệp trên cả nước. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang chịu nhiều khó khăn do nền kinh tế đang trong thời kỳ khủng hoảng. Do vậy, việc nâng lương và bảo đảm đời sống cho công nhân cũng không dễ dàng.

Chỉ tính riêng trong năm 2014, đã có hơn 70.000 doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động, dẫn tới việc mất việc làm của hàng triệu người. Tuy vậy, báo cáo của chính quyền CSVN vẫn tự tin đưa ra con số tỷ lệ thất nghiệp 1.5%, khiến người dân không tin. Những người dân lao động ở Việt Nam đang cùng khổ hơn bao giờ hết!

Nhật Nam / SBTN