15/11/2022 | 35

Cộng Hòa muốn bỏ ông Trump, nhưng khó bỏ được ‘fan cứng’ của ông | Xoáy tin