15/11/2022 | 71

Cộng Hòa muốn bỏ ông Trump, nhưng khó bỏ được ‘fan cứng’ của ông | Xoáy tin