15/02/2014 | 1

Cộng Hoà kêu gọi TT Obama giữ lời hứa với người cao niên

Cộng Hoà kêu gọi TT Obama giữ lời hứa với người cao niên

Tin Washington, DC (Reuters)
Trong bài diễn văn của đảng Cộng Hòa trong tuần này, dân biểu Tom Rooney của tiểu bang Florida, chia sẻ những câu chuyện về người cao niên tại quận hạt của ông. Bởi vì theo luật y tế mới, những người này không thể tới gặp bác sĩ và chọn chương trình bảo hiểm mà họ muốn. Đây là điều mà tổng thống Obama nhiều lần hứa hẹn sẽ không để xảy ra. Ông tuyên bố bảo vệ phẩm giá và an toàn cho người cao niên là cam kết của đảng Cộng Hòa từ nhiều thế hệ.
Tuy nhiên, luật bảo hiểm Obamacare tiếp tục giảm bớt sự lựa chọn dành cho người cao niên, ông Rooney cùng với các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện đã lên tiếng kêu gọi tổng thống giải quyết các vấn đề nêu trên trước khi quá muộn.
Ví dụ, trong bài diễn văn về chăm sóc y tế của Tổng Thống Obama trước Quốc Hội vào mùa Thu năm 2009, tổng thống trực tiếp nhắc tới tầng lớp cao niên tại Hoa Kỳ. Ông tuyên bố rằng Obamacare sẽ bảo đảm việc mọi người cao niên nhận được phúc lợi mà họ được hứa hẹn. Họ có thể giữ lại bác sĩ của mình nếu họ muốn.
Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác hẳn. Để giúp chi trả cho việc thực thi đạo luật y tế của mình, tổng thống cắt giảm nặng nề chương trình Medicare Advantage thành công, phục vụ gần 30% những người nhận Medicare, bao gồm những người cao niên có thu nhập thấp, các bệnh nhân có bệnh mãn tính và những người Hoa Kỳ ở khu vực nông thôn. Theo ông Rooney, tổng thống từng thất hứa với những gia đình lao động, và nay đang thất hứa với người cao niên.
Hang Nguyễn