01/05/2018 | 1

Cộng Hoà Dominica bỏ Đài Loan, thiết lập bang giao chính thức với Trung Cộng

Cộng Hoà Dominica bỏ Đài Loan, thiết lập bang giao chính thức với Trung Cộng

Bắc Kinh, Trung Cộng. (Reuters)- Hôm nay 1 tháng 5, Cộng Hoà Dominica cắt bang giao với Đài Loan để bắt tay với Trung Cộng, thêm một sự thất bại về mặt ngoại giao đối với đảo quốc tự trị.

Đài Loan đã lên tiếng tố cáo quốc gia Caribbean tỏ thái độ phục tùng và chấp nhận chính sách viện trợ xảo quyệt của Bắc Kinh. Cộng Hoà Dominica từng là quốc gia đồng minh ngoại giao chính thức của Đài Loan suốt 77 năm qua, từ khi còn là chính phủ cai trị toàn bộ lãnh thổ Trung Hoa, trước khi buộc phải chạy ra đảo Đài Loan năm 1949 vì thất bại trong cuộc nội chiến với đảng cộng sản.

Cộng Hoà Dominica nay quay sang công nhận nguyên tắc một nước Trung Hoa, và Trung Cộng là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện của Hoa Lục, coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Cộng. Trung Cộng và Cộng Hoà Dominica đã ký một thông báo chung tại Bắc Kinh để thiết lập bang giao chính thức ở cấp đại sứ. Hai nước sẽ cử đại sứ của nhau càng sớm càng tốt, theo thông báo này.

Cộng Hoà Dominica là quốc gia hợp tác thương mại với Trung Cộng lớn nhất vùng Caribbean. Trung Cộng đứng hàng thứ hai thế giới trong danh sách xuất cảng hàng hoá sang Dominica.  (Song Châu)