15/05/2017 | 1

Cộng Hòa bảo thủ thượng viện tìm cách cắt Medicaid

Cộng Hòa bảo thủ thượng viện tìm cách cắt Medicaid

Washington DC. (CBS) – Đảng Cộng Hòa bảo thủ Thượng Viện đang cân nhắc việc cắt giảm Medicaid nhanh hơn và sâu hơn, có thể khiến hàng triệu người bị mất bảo hiểm, đánh dấu sự thay đổi lớn nhất trong chương trình Medicaid sau 52 năm hoạt động.

Kế hoạch của thành viên bảo thủ có thể phải đối mặt với sự phản kháng của thượng nghị sĩ Cộng Hòa trung dung, vì cho rằng dự luật bảo hiểm sức khỏe được Hạ Viện thông qua vào tuần trước sẽ làm nhiều người bị mất bảo hiểm. Việc đẩy mạnh kế hoạch cắt giảm Medicaid cho thấy nếu cuối cùng dự luật cũng được lưỡng viện thông qua, chương trình bảo hiểm liên bang và tiểu bang cho 73 triệu người Mỹ có thu nhập thấp hoặc tàn tật sẽ bị cắt giảm đáng kể.

Một số biện pháp khác trong dự luật bảo hiểm sức khỏe thu hút được sự chú ý của truyền thông. Nhưng kế hoạch Medicaid có thể ảnh hưởng tới nhiều người hơn, làm thay đổi mức phí ở các bệnh viện thuộc những tiểu bang mở rộng Medicaid.

Wisconsin và Maine bắt đầu theo đuổi điều khoản mới, bao gồm yêu cầu việc làm, kiểm tra ma túy và giới hạn thời gian bảo hiểm. Điều khoản mới sẽ khiến nhiều người không dám ghi danh xin Medicaid.

Theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội, chỉ còn 14 triệu người được Medicaid bảo hiểm vào cuối năm 2028. Một số thành viên Cộng Hòa bảo thủ muốn liên bang ngay lập tức ngưng cung cấp tài trợ cho các tiểu bang mở rộng Medicaid, thay vì tiến hành cắt giảm từ từ trong vòng 10 năm.  (Mai Đức)

TAGS: medicaid