27/01/2014 | 0

Cộng Hoà Arizona: McCain Quá Cấp Tiến

Cộng Hoà Arizona: McCain Quá Cấp Tiến

Phoenix, Arizona (CBS)
Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Arizona chỉ trích Thượng Nghị Sĩ Liên Bang John McCain, ứng cử viên tổng thống năm 2008, là quá cấp tiến, một dấu hiệu cho thấy một số thành viên của đảng tại tiểu bang tiếp tục mất lòng tin đối với ông.
Phát ngôn viên của tổ chức tiểu bang, ông Tim Sifert cho biết một nghị quyết đã được thông qua bằng cách biểu quyết miệng tại một cuộc họp của 1,600 thành viên ủy ban Đảng Cộng Hòa tiểu bang Arizona ở một nhà thờ tại thành phố Tempe, tiểu bang Arizona.
Họ chỉ trích ông McCain, người phụ vụ 27 năm tại Thượng Viện, vì nhiều lần đồng ủng hộ và bỏ phiếu cho đạo luật liên hệ tốt nhất với những thành viên đảng Dân Chủ và tự do.
Nghị quyết cũng khiển trách vai trò của ông McCain trong việc giúp soạn thỏa một dự luật, được thông qua tại Thượng Viện vào năm ngoái, mở đường cho khoảng 11 cư dân bất hợp pháp được nhập quốc tịch, mà đảng Cộng Hòa gọi là một sự ân xá.
Trong số những khiếu nại khác là ông McCain ủng hộ việc tài trợ cho Luật Chăm Sóc Y Tế với Giá Phải Chăng, còn được gọi là Obamacare, và quan điểm của ông trong quyền sở hữu súng.
Ông McCain, 77 tuổi, cho biết ông có thể ra tranh cử tổng thống vào năm 2016. Ông được bầu chọn vào Hạ Viện vào năm 1982 và Thượng Viện vào năm 1986.
Năm 2008, Tổng Thống Barack Obama đã đánh bại ông McCain, ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc.

Minh Hằng