Cộng đồng VN ở Massachusetts phản đối chính sách trục xuất của chính phủ Trump

Thông tin từ văn phòng Tư Pháp Người Mỹ gốc Á (AAAJ-Atlanta) cho biết Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ đã có một buổi gặp mặt giữa đại diện của chính quyền Tổng Thống Donald Trump và đại diện của chính quyền Việt Nam vào ngày mùng 9 tháng 12 vừa qua để bàn thảo về việc trục xuất hàng ngàn người Việt tị nạn cộng sản hợp pháp nhưng bị phạm pháp và chưa có quốc tịch đang định cư tại Hoa Kỳ.

Đây là những người đến Hoa Kỳ theo diện H.O, thuyền nhân và con lai. Họ đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995. Nhưng căn cứ theo một hiệp ước đã được thoả thuận và ký giữa chính quyền Việt Nam và chính quyền Tổng Thống George W. Bush vào ngày 22 tháng 1 năm 2008 tại Hà Nội, những người này sẽ không bị trục xuất về Việt Nam.

Mở lại trang sử đau thương này sẽ ảnh hưởng gì đến những gia đình đang bị lôi cuốn vào chính sách di dân khắc nghiệt hiện nay. Cộng đồng Người Việt tại Tiểu Bang Massachusetts đã lên tiếng mạnh mẽ phản đối thay đổi hiệp ước 2008 do chính phủ Tổng Thống Bush đã ký. Chúng tôi đã đến tiếp chuyện cùng với ban đại diện cộng đồng tại tiểu bang Massachusetts và xin mời quý vị theo dõi phần phóng sự sau dây.