Cộng đồng Việt Philadelphia họp chống Đàm Vĩnh Hưng sang Mỹ trình diễn

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sắp sửa xuất hiện trong một buổi ca nhạc ngay giữa trung tâm thành phố Philadelphia. Vào ngày 15/10/2017, lúc 1 giờ trưa, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Philadelphia và vùng phụ cận đã tổ chức một buổi họp gồm nhiều đại diện các hội đoàn, nhân sĩ… để thảo luận những việc cần làm để phản đối lại sự có mặt của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.