Cộng đồng Việt Philadelphia gây quỹ cứu trợ bão lụt

6 giờ 30, ngày 17-09-2017, Cộng Đồng Ngươi Việt Quốc Gia tại Philadelphia đã tổ chức tiệc gây quỹ ủng hộ nạn nhân bão lụt Harvey. Mời quý vị theo dõi một số hình ảnh sau đây.