Cộng đồng việt ở Little Saigon, Nam California tuần hành chống kỳ thị người gốc Á

Vào ngày Thứ Bảy 3/4/2021, có 2 địa điểm tại Mile Square Regional Park, thành phố Fountain Valley, Nam California, đã có nhiều hội đoàn của nhiều sắc dân trong vùng, tổ chức biểu tình tuần hành phản đối việc kỳ thị người Á Châu. Phóng viên Phan Đại Nam tường trình sau đây: