Cộng đồng Việt Nam tại miền Nam Florida mở hội mừng Xuân 2017

Ngày 21/1 vừa qua, cộng đồng Việt Nam tại miền Nam Florida đã cùng nhau tổ chức một ngày hội mừng Tết Nguyên Đán 2017 tại thành phố Fort Saint Lucie. Năm nay là một dịp đặc biệt vì thành phố này là một thành phố rất mới.