Cộng đồng gốc Việt phản đối chính phủ Trump diễn giải lại thoả ước di trú 2018

Cộng đồng gốc Việt phản đối chính phủ Trump diễn giải lại thoả ước di trú 2018

Ảnh: Nextshark

Tin New Orleans – Chính phủ Donald Trump đã diễn giải lại hiệp ước ký kết với nhà nước CSVN năm 2008 ngăn chận việc trục xuất người di dân Việt Nam đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 07, 1995, bất chấp tình trạng pháp lý của họ. Qua sự diễn giải của chính quyền Tổng thống Trump, những sự bảo vệ của thỏa ước 2008 không còn hiệu lực.

Theo fox8live.com, quyết định của chính quyền Trump tạo nhiều nổi lo lắng cho nhiều người trong cộng đồng Việt Nam tại địa phương.  Bà Helen Trần cho Fox8Live biết, đây là một quyết định bất công. Nghị viên của hội đồng thành phố New Orleans, bao gồm New Orleans East và quận Lower Ninth, bà Cyndi Nguyễn đã lên tiếng chỉ trích cách diễn giải nói trên. Thành viên cộng đồng Việt Nam đang tìm kiếm biện pháp chống cách giải thích lại thoả ước đã được ký kết dưới thời Tổng thống George W. Bush nhằm bảo vệ người Việt Nam di dân đến Hoa Kỳ sau khi kết thúc chiến tranh, như trường hợp của John-Hoa Nguyen.

Ông John-Hoa Nguyễn cho rằng ông hiểu lập trường của Tổng thống Trump về vấn đề di trú,  nhưng ông Trump thay đổi chính sách di trú quá đột ngột đã vô tình làm hỗn loạn cuộc sống cộng đồng Việt Nam.  Ông Nguyễn cho biết ông bị dằng co về việc diễn giải lại thỏa ước 2008, nhưng đối những người đến sau 1995 không muốn nhập tịch Hoa Kỳ, thì điều quan trọng là cần khích lệ những người di dân này hoàn tất tiến trình xin nhập tịch.

Bà Helen Trần cho biết, nhiều người bất bình trước việc chính quyền tổng thống Trump diễn giải lại thỏa ước 2008 vì không ai muốn bị bứng khỏi cộng đồng của họ.  Nhiều người cho rằng chính sách di trú mới của chính phủ Trump có thể ảnh hưởng đến 70% di dân Việt Nam đến từ năm 1995 đến nay của cộng đồng New Orleans.

Theo nghị viên Cyndi Nguyễn thì di dân Việt Nam gặp trở ngại trong các kỳ thi nhập tịch phần lớn là vì không hội đủ trình độ tiếng Anh cần thiết, và bà kêu gọi chính quyền Trump xem xét và đánh giá lại chính sách này.  Theo bản báo cáo, việc diễn dịch lại thỏa ước 2008 chỉ áp dụng cho người đã bị bắt, truy tố, và bị quan tòa liên bang ra lệnh trục xuất.

Song Châu