Cộng đồng Việt Nam tại Arizona biểu tình hiệp thông với đồng bào quốc nội

9 giờ sáng ngày 15/5/16 tại công viên kỳ đài Việt – Mỹ ở Arizona đã diễn ra cuộc biểu tình hướng về miền Trung Việt Nam do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona tổ chức. Cuộc biểu tình nhằm mục đích hiệp thông với đồng bào quốc nội. Mời quý vị cung theo dõi một vài hình ảnh trong phóng sự sau đây.