Cộng đồng Việt Nam Oregon bầu chủ tịch nhiệm kỳ 2016 – 2018

Lúc 9 giờ sáng Chúa Nhật ngày 10 tháng 07 năm 2016, các thùng phiếu cuộc bầu cử để Chủ Tịch Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Oregon được Ban Vận Động Bầu Cử đặt tại 7 điểm khác nhau trong thành phố Portland và Beaverton thuộc tiểu bang Oregon. Nhiều đồng hương Việt Nam đã đi bỏ phiếu, cho tới 3 giờ trưa cùng ngày Ban Vận Động Bầu Cử Oregon đã kiểm phiếu công khai tại Văn phòng Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Oregon. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.