Cộng đồng Việt Nam ở Atlanta lần đầu tổ chức hội chợ mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Lần đầu tiên cộng đồng NGười Việt Quốc Gia tại Atlanta tổ chức 4 ngày hội chợ Tết mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 với chủ đề Việt Nam Trong Tim Tôi