Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Cộng đồng Việt Nam miền Nam Florida gây quỹ hỗ trợ nạn nhân bão Irma

Cộng đồng Việt Nam miền Nam Florida gây quỹ hỗ trợ nạn nhân bão Irma

Ngày 21/10/2017, cộng đồng Việt Nam tại miền Nam Florida đã cố gắng tổ chức một buổi gây quỹ để giúp đỡ các nạn nhân của cơn bão Irma.