Cộng đồng Việt Nam miền Nam Florida gây quỹ hỗ trợ nạn nhân bão Irma

Ngày 21/10/2017, cộng đồng Việt Nam tại miền Nam Florida đã cố gắng tổ chức một buổi gây quỹ để giúp đỡ các nạn nhân của cơn bão Irma.