Cộng đồng Việt Nam biểu tình chống Tập Cận Bình tại Nam Florida ngày 6/4

Vào ngày 6 tháng 4 năm 2017, tại thành phố West Pạlm Beach tiểu bang Florida, Cộng Đồng Người Việt Liên Bang Quốc Gia Hoa Kỳ cùng nhau biểu tình phản đối Tập Cận Bình về những động thái xâm lấn Việt Nam.