Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Cộng đồng Việt gây quỹ hỗ trợ lũ lụt tại Dallas

Cộng đồng Việt gây quỹ hỗ trợ lũ lụt tại Dallas

Tại Chùa Đạo Quang ở Dallas, phóng viên SBTN đã ghi nhận một số hình ảnh mà SBTN cùng các hội đoàn, đồng hương và nhà chùa đang gây quỹ hỗ trợ cho các nạn nhân bão Harvey. Xin mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh sau đây.