25/11/2022 | 58

Cộng đồng người Việt yêu cầu Đàm Vĩnh Hưng không trình diễn ở Georgia