Cộng đồng người Việt trao thỉnh nguyện thư cho Quốc Hội Úc

Ngày 02/12/2014 tại Quốc hội Úc ở thủ đô Canberra, cộng đồng người Việt trên khắp các tiểu bang của Úc Châu đã trao thỉnh nguyện thư với hơn 22.000 chữ ký đến các dân biểu thuộc lưỡng Đảng trong Quốc hội Úc về sự xâm phạm vùng biển Việt Nam của Trung Cộng . Mời quý vị theo dõi phần phóng sự sau đây.