Cộng đồng người Việt tại Virginia nghĩ gì về phán quyết của Toà án Quốc Tế?

Toà án Quốc Tế vừa đưa ra quyết định bác bỏ chủ quyền và đường chính đoạn của Trung Cộng trên biển Đông. Toà cũng kết luận rằng không có một căn cứ pháp lý nào để Trung Cộng đòi quyền lịch sử của các vùng biển trong vùng chính đoạn. Cộng đồng người Việt tại Virginia nghĩ gì về phán quyết này của Toà án Quốc Tế? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.