Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ nghĩ gì khi Fidel Castro qua đời?

Cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ nghĩ gì khi Fidel Castro qua đời?

Ngay sau khi biết tin lãnh tụ cộng sản lâu đời của Cuba là ông Fidel Castro đã qua đời, cộng đồng người Cuba tị nạn sống tại Miami – Florida đã tràn ra đường phố để ăn mừng vì ngày họ trông đợi đã đến. Theo họ, chính ông Castro đã gây ra tội ác cho dân tộc Cuba. Ông đã làm hàng trăm ngàn người bị xử tử, chết trong tù và trên đường vượt biển. Vậy người Việt tị nạn công sản nghĩ gì về sự qua đời của ông Fidel Castro? Mời quý vị nghe ý kiến của vài vị đồng hương sau đây.