Cộng đồng người Việt tại Charlottle, North Carolina cứu trợ đồng bào lũ lụt VN

Cộng đồng người Việt tại Charlotte – North Carolina tổ chức lạc quyên và bán yard sale để cứu giúp đồng bào đang bị bão lụt tại quê nhà. Kính mời khán thính giả theo dõi phóng sự sau đây.