Cộng đồng người Việt quyên góp giúp đỡ bệnh viện Weiss Memorial Hospital

Tin từ Chicago, Illinois – Sự quyên góp từ cộng đồng mang một ý nghĩa rất lớn đối với bệnh viện Weiss Memorial Hospital nói riêng và mọi bệnh viện nói chung trong cuộc khủng hoảng COVID-19. Cuối tuần qua, bệnh viện Weiss đã nhận được một khoản quyên góp lớn các thiết bị bảo vệ cá … Continue reading Cộng đồng người Việt quyên góp giúp đỡ bệnh viện Weiss Memorial Hospital