Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia ra thông cáo về hội thảo Vietnam War Summit

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia ra thông cáo về hội thảo Vietnam War Summit

Austin, Texas – Tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ do Bác sĩ Võ Đình Hữu làm Chủ Tịch vừa đưa ra thông cáo về buổi Hội Thảo Vietnam War Summit, sắp được tổ chức tại Thư Viện Tổng Tống Lyndon B. Johnson ở thành phố Austin, tiểu bang Texas từ ngày 26 đến 28 tháng Tư.

Đại Học University of Texas bảo trợ hội thảo này với mục tiêu đưa ra một cái nhìn thật và rõ ràng về chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, thành phần những người được mời tham dự hội thảo hầu hết là những người phản chiến trong chính giới Hoa Kỳ. Các diễn giả gồm có Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry, cựu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger, đạo diễn Ken Burns. Trong thành phần cựu chiến binh Mỹ, có những nhân vật phản chiến nổi tiếng như ông Tom Hayden, chồng cũ của nữ tài tử Jane Fonda, và ông Peter Arnett, một ký giả phản chiến. Để đại diện cho quan điểm của phía Cộng Sản Bắc Việt, có ông Phạm Quang Vinh, đương kim Đại Sứ Cộng Sản Việt Nam tại Hoa Kỳ. Phía hải ngoại chỉ có Dân Biểu Texas Hubert Võ, một người còn trẻ không trực tiếp tham gia cuộc chiến.

Bức thư của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ xác nhận rằng, tổ chức này không chống lại cuộc hội thảo nhằm tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam, mà chỉ chống luận điệu một chiều, xuyên tạc của những nhân vật phản chiến, thân cộng và những kẻ đã bán đứng miền Nam Việt Nam. Bức thư cũng kêu gọi người Việt tị nạn cộng sản trên khắp nước Mỹ lên tiếng chống lại sự có mặt của Đại Sứ Cộng Sản Việt Nam tại cuộc hội thảo, bởi vì nhân vật này đại diện cho chế độ độc tài toàn trị.

Bức thư kêu gọi cộng đồng người Việt biểu tình trước Thư Viện Tổng Thống Lyndon B. Johnson trong những ngày có hội thảo. Mọi chi tiết xin liên lạc về Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ do Bác sĩ Võ Đình Hữu làm Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu, Bác sĩ Đỗ Văn Hội làm Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành, và ông Lưu Văn Tươi làm Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát.

Cựu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger

Huy Lam / SBTN