Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California tổ chức Lễ Quốc Hận 30 Tháng Tư

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California tổ chức Lễ Quốc Hận 30 Tháng Tư

Ảnh: Wikimapia

Tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California vừa gửi ra một thư mời, cho biết sẽ tổ chức ngày Tưởng Niệm Lễ Quốc Hận vào đúng ngày 30/04, và mời đồng hương ở khắp miền Nam California về tham dự.

Ban tổ chức cho biết Lễ Tưởng Niệm sẽ được tổ chức vào chiều Chủ Nhật 30/04/2017, từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối, tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở số 11480 All American Way, thành phố Westminster, CA 92683. Đại diện ban tổ chức ký tên trong thư mời là ông Bùi Thế Phát, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, đồng thời là phó thị trưởng thành phố Garden Grove.

Nếu người hay tổ chức nào muốn dâng hoa lên Bàn Thờ Tổ Quốc tại Tượng Đài Chiến Sĩ, xin liên lạc trước với ban tổ chức qua các số điện thoại sau đây: Nguyễn Long 310-381-9629, Richard Bùi Đẹp 951-733-8844, hay Lê Văn Sáu 714-640-0318.

Huy Lam / SBTN