Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ mở hội nghị liên kết

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ mở hội nghị liên kết

Đai hội khoáng đại tại Hội nghị liên kết.

Theo ông Nguyễn Văn Tánh, cựu chủ tịch và hiện là cố vấn của Cộng đồng Người Việt Quốc Gia liên bang Hoa Kỳ, khoảng 60 đại biểu của 30 tổ chức Cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ đã đến Washington DC tham dự đại hội khoáng đại lần này.

Ông Nguyễn Văn Tánh- một trong những người đứng ra tổ chức cuộc họp khoáng đại- cho biết thành phần nhân sự của 3 ban chấp hành nói trên được công bố vào chiều tối 9 tháng 10, sau cuộc bầu cử.

Ông Tánh cho hay, sau cuộc họp này, lần đầu tiên tại Hoa Kỳ sẽ diễn ra hội nghị Liên kết Người Việt hải ngoại vào hai ngày 11 và 12 tháng 10 cũng tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Uỷ ban Vận động tổ chức Hội nghị Liên kết Người Việt Quốc gia tại hải ngoại trong dịp này đã công bố một bản dự thảo, khẳng định rằng đã đến lúc Người Việt ở hải ngoại cần có một tiếng nói chung trên trường quốc tế, và hình thành một tổ chức vững mạnh, để yểm trợ hữu hiệu cho công cuộc tranh đấu của đồng bào ở quốc nội.

Vẫn theo nội dung dự thảo này, tổ chức liên kết Người Việt Quốc gia tại hải ngoại sẽ quy tụ đại diện các cộng đồng, các tổ chức xã hội, chính trị và các cá nhân thành một tập hợp tiếng nói đại diện của Người Việt Quốc gia tại hải ngoại.

Tổ chức này sẽ gây ảnh hưởng, tác động đến chính sách của các chính phủ tại nơi cư trú của Cộng đồng Người Việt hải ngoại, để vận động nhân quyền, tự do và dân chủ cho Việt Nam, đồng thời cung cấp nhân lực và tài lực để thực hiện các mục tiêu và công việc đã đề ra, cũng như để yểm trợ công cuộc tranh đấu đòi tự do và dân chủ tại Việt Nam.

Bản dự thảo này cũng khẳng định hội nghị Liên kết Người Việt Quốc gia ở Hải ngoại sẽ không thành lập bất kỳ một đảng phái hay tổ chức chính trị nào, mà chỉ thành lập một cơ chế bất vụ lợi hoạt động khắp thế giới.

Lần đầu tiên, ban tổ chức Hội nghị Liên kết Cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại hải ngoại cho phép tất cả các đại biểu tham dự hội nghị liên kết bằng nhiều hình thức, từ việc trực tiếp tham dự hội nghị, hoặc gián tiếp qua hình thức uỷ quyền, và đặc biệt là qua các phương tiện liên lạc viễn thông như US Stream, Skype, Teleconference …

Cũng trong dịp này, ban vận động tổ chức Hội nghị Liên kết Cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại hải ngoại tung một phiếu thăm dò ý kiến và yêu cầu gửi về cho thành viên trong ban tổ chức gồm: Ông Đoàn Hữu Định: 703-475-6186CongdongthudoHTD@gmail.com; Bác sĩ Đỗ Văn Hội: 407-234-3596hoivando@gmail.com hoặc ông Nguyễn Văn Tánh: 347-481-8283Tanhnguyen1947@yahoo.com.

Song Châu / SBTN