Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Georgia kêu gọi biểu tình chống CSVN dâng đất cho Trung Cộng

Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Georgia kêu gọi biểu tình chống CSVN dâng đất cho Trung Cộng

Ban đại diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia kêu gọi đồng hương khắp vùng Norcross cùng tập họp vào buổi chiều Thứ Bảy 9 tháng 6, để biểu tình phản đối CSVN dâng đất cho Trung Cộng dưới hình thức cho thuê các đặc khu kinh tế trong 99 năm.

Một thông cáo báo chí đề ngày 4 tháng 6 từ Ban đại diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia cho biết, cuộc biểu tình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy tại khu vực chợ Hồng Kông. Cuộc biểu tình cũng nhằm bày tỏ sự hỗ trợ tinh thần và kêu gọi đồng bào quốc nội, vì sự an nguy của đất nước, hãy đồng loạt đứng lên phản đối và ngăn chặn âm mưu thực hiện chính sách nhượng địa của đảng CSVN. Đồng bào hải ngoại qua hành động biểu tình muốn tạo niềm tin cho đồng bào quốc nội trong công cuộc đấu tranh chống bọn Hán nô CSVN bán nước cho kẻ thù.

Cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt tại tiểu bang Georgia của Hoa Kỳ cũng là lời kêu gọi nhắm tới các thành viên quốc hội CSVN, rằng hãy bỏ phiếu bác bỏ dự luật cho Trung Cộng thuê các đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc để bảo đảm an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia kêu gọi toàn thể đồng hương Việt Nam, các thành viên hội đoàn và các tổ chức tôn giáo, chính trị tại tiểu bang Georgia và các tiểu bang lân cận hãy tham gia đông đảo cuộc biểu tình này.

Huy Lam / SBTN