Đang tải...

Cộng đồng người Việt Seattle phản đối trục xuất người Việt tị nạn đến Hoa Kỳ trước 1995

Cộng đồng người Việt Seattle phản đối trục xuất người Việt tị nạn đến Hoa Kỳ trước 1995

Dân Biểu tiểu bang Mỹ-Linh Thái - Ảnh: thestranger

Tin từ Seattle —  Theo bản tin của The Stranger,  hôm qua, ngày 12 tháng 1, 2019, Cộng đồng người Việt ở Seattle tổ chức cuộc tuần hành nhằm phản đối lệnh trục xuất người tị nạn Việt Nam đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 07, 1995, nhưng lỡ phạm pháp của Tổng Thống Donald Trump, và kêu gọi đổi mới các biện pháp bảo vệ người tị nạn.

Cùng tham gia đoàn tuần hành là Dân Biểu tiểu bang Mỹ-Linh Thái, và bản thân bà cũng là một người tị nạn. Theo bà Mỹ-Linh, trong nhiều thập niên, Hoa Kỳ có chính sách lâu đời là không trục xuất bất kỳ người dân Việt Nam nào về nước. Điều đó thay đổi vào năm 2008, khi một hiệp ước được ký kết với Việt Nam cho phép trục xuất một số người đến Hoa Kỳ sau năm 1995, nhưng hiệp ước đó cũng tái khẳng định rằng những người đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 07 năm 1995 không bị trục xuất bất kể án hình sự của họ.

Với quan điểm cứng rắn chống lại di dân và người tị nạn, Tổng Thống Donald Trump muốn thay đổi điều đó, cho phép trục xuất khoảng 8,000 người bị kết án hình sự đến Hoa Kỳ trước năm 1995.

Cô Thu Vân, một người tị nạn Việt Nam, làm cố vấn nhập cư tại Dịch Vụ Tư Vấn cho Di Dân Châu Á Seattle, cho biết chính sách của ông Trump đối với người tị nạn Việt Nam là vô cùng tàn nhẫn. Chính sách này nếu được thực hiện, sẽ tách rời hàng ngàn gia đình của người Việt tị nạn.

Kris Larsen, một trong những người tổ chức cuộc tuần hành, cũng là người tị nạn có nguy cơ bị trục xuất, cho biết ước tính 1,000 người ở tiểu bang Washington có nguy cơ bị trục xuất. Tiểu bang Washington có một trong những cộng đồng người Việt lớn nhất đất nước.

Mai Đức 

Loading...