Cộng đồng người Việt ở Nam Cali biểu tình ủng hộ tinh thần giáo phận Vinh

Vào chiều thứ Bảy 27/8/2016 Phong Trào Hải Ngoại Bảo Vệ Môi Sinh Và Chủ Quyền Việt Nam gồm có nhiều hội đoàn, đoàn thể, đã tổ chức buổi xuống đường để biểu tình và thắp nến ủng hộ tinh thần người dân trong nước nói chung và giáo phận Vinh nói riêng. Cuộc xuốn đường đã được sự tham dự của hàng ngàn đồng hương các vị lãnh đạo tinh thần và các vị dân cử địa phương.