Cộng đồng người Việt nghĩ gì về Thượng Nghị Sĩ John McCain?

Tin Thượng Nghị Sĩ John McCain bị ung thư não gây một cuộc địa chấn trong chính giới Hoa Kỳ, cũng như quần chúng Mỹ nói chung và cộng đồng người Việt nói riêng. Thượng Nghị Sĩ John McCain đã gắn bó với đất nước Việt Nam từ thời còn rất trẻ. Ông từng bị giam tại Hỏa Lò Hà Nội hơn  5 năm và trở về lại Hoa Kỳ để phục vụ đất nước bằng con đường chính trị. Ông là ân nhân của không biết bao nhiêu gia đình tù nhân cải tạo định cư tại Hoa Kỳ và con lai từ Việt Nam.

Với tu chính án McCain, ông đề ra điều kiện đặc biệt cho phép con cái cựu quân nhân bị tù cải tạo trên 21 tuổi, được theo cha mẹ qua Mỹ.  Năm ngoái, cộng đồng người Việt đã đến gặp Thượng Nghị Sĩ McCain để vận động ông giúp thương phế binh VNCH được định cự tại hoa Kỳ. Mời quý vị cùng lắng nghe một số chia sẻ của người Việt về ông trong phóng sự sau đây.