Cộng đồng người Việt Nam Quốc Gia California phát thực phẩm trong mùa dịch

Vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy 4/4/2020 tại Garden Grove Park, thành phố Garden Grove, Nam California, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California đã tổ chức phát thực phẩm cho đồng hương và cư dân trong vùng dưới sự bảo trợ của ông Hoàng Kiều,. Phóng viên Phan Đại Nam tường trình sau đây.