Cộng Đồng Người Việt Liên Bang Hoa Kỳ gửi thư phản đối Thượng Viện California

Người Việt tải Hoa Kỳ ai cũng biết rằng Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn là đại diện cho họ trên vùng đất khách này. Và sự việc TNS Janet Nguyễn bị đuổi ra khỏi phòng họp Thượng Viện tiểu bang California vừa qua đã làm cho cộng đồng không khỏi bức xúc. Cộng Đồng Người Việt Liên Bang đã gửi ra một bức thư để phản đối sự việc này. Nhóm phóng viên SBTN tại Florida đã gặp gỡ một số đại diện của Cộng Đồng NGười Việt Liên Bang để hỏi thêm về sự việc cũng như nội dung bức thư.