Cộng đồng người Việt Houston phát khẩu trang miễn phí

Theo như thông báo của sở y tế thành phố Houston, bắt đầu ngày thứ Hai 27 tháng 4 tất cả người dân khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, đây cũng là sự bảo vệ sức khỏe cho người dân trong lúc dịch bệnh vẫn còn lây lan. Công đồng người việt Quốc gia tại Houston đã có khoảng 10,000 cái khẩu trang để phát miễn phí cho tất cả cư dân Houston có nhu cầu cần khi đi ra ngoài. Phóng viên Huỳnh Phong tường trình đây: