31/12/2015 | 0

Cộng đồng kinh tế ASEAN chính thức thành lập

Cộng đồng kinh tế ASEAN chính thức thành lập

Cộng đồng kinh tế ASEAN được xây dựng dựa trên nền tảng một thị trường rộng lớn, có dân số hơn 600 triệu người, tổng GDP năm 2014 đạt 2,505 tỷ Mỹ kim. Đây sẽ là nền kinh tế lớn thứ 10 thế giới, và tiềm năng trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới vào năm 2030.

Theo Hiệp định ưu đãi thuế quan ATIGA, các nước ASEAN-6 gồm Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines đã xóa bỏ gần 100% dòng thuế từ năm 2010, trừ một số sản phẩm được miễn trừ vĩnh viễn vì lý do an ninh quốc gia, đạo đức và sức khỏe. Cộng đồng kinh tế ASEAN là khu vực giao thoa có nhiều Hiệp định thương mại với các khu vực khác. Khi tham gia vào cộng đồng này, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội tiếp cận thuận lợi hơn với các thị trường rộng lớn như Trung Cộng, Nam Hàn, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ….

Tự do hóa dịch vụ là cơ hội để các ngành dịch vụ của Việt Nam phát huy tiềm năng và lợi thế như du lịch, vận tải hàng không, logistics. Cộng đồng kinh tế ASEAN cũng tạo cơ hội để các doanh nghiệp cải thiện năng lực cạnh tranh nhờ giảm chi phí đầu tư máy móc thiết bị, nguyên liệu đầu vào, giảm chi phí giao dịch nhờ thuận lợi hóa thương mại.

Điều đáng lo ngại hiện nay vẫn có tới 76% doanh nghiệp Việt Nam không biết gì về Cộng đồng kinh tế ASEAN , 94% doanh nghiệp không hiểu rõ về nội dung đàm phán, 63% doanh nghiệp không hiểu về những cơ hội và thách thức khi Việt Nam tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN . Trong khi, lãnh đạo các quốc gia thành viên ASEAN đã ký Bản kế hoạch chiến lược nhằm hình thành và phát triển Cộng đồng kinh tế ASEAN từ tháng 10 năm 2013.

Thanh Lan / SBTN