Cộng đồng Georgia gây quỹ cứu trợ thương phế binh & quả phụ VNCH

Nhằm yểm trợ cho chương trình Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 10 được tổ chức tại miền Nam California vào ngày 31 tháng 07 năm 2016. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Georgia đã tổ chức gây quỹ cứu trợ thương phế binh và quả phụ VNCH trong 3 cuối tuần của tháng 07 năm 2016. Theo như thường lệ, số tiền gây quỹ được sẽ trao tặng đến Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh để gởi về cho các thương phế binh VNCH tại quê nhà. Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.