Cộng đoàn Nữ Vương Mân Côi Philadelphia mừng lễ bổn mạng

2 giờ 30 trưa ngày 08-10-2017, Cộng đoàn Nữ Vương Mân Côi thuộc tổng giáo phận Philadelphia đã có thánh lễ Mmừng Lễ Bổn Mạng tại nhà nguyện cộng ̣đoàn.