30/12/2014 | 0

Công dân 7 nước vào Việt Nam được miễn thị thực nhập cảnh

Công dân 7 nước vào Việt Nam được miễn thị thực nhập cảnh

Các công dân này sẽ được miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Lệnh miễn thị thực này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1, năm 2015. Phía Việt Nam không phân biệt loại sổ thông hành, miễn sao “đáp ứng đủ điều kiện theo qui định của pháp luật Việt Nam”. Văn bản này cũng ấn định thời hạn áp dụng quyết định miễn thị thực trên là 5 năm, cho đến hết ngày 31 tháng 12, năm 2019.

Hiện nay, Việt Nam đang áp dụng chính sách miễn thị thực người có thời hạn nhập cảnh dưới 30 ngày dành cho công dân các quốc gia Đông Nam Á. Riêng công dân Brunei chỉ hạn định trong 2 tuần lễ.

Truyền thông trong nước cho biết có nhiều ý kiến từng nhận xét, chính sách miễn thị thực của Việt Nam đã góp phần khá tích cực vào sự phát triển du lịch trong nước.

Theo phúc trình mới nhất của Tổng cục Thống kê Cộng sản Việt Nam, du khách ngoại quốc đến Việt Nam trong năm 2014 là 7.8 triệu người, tăng một ít so với năm 2013. Trong số 7 quốc gia sắp được hưởng qui chế miễn thị thực nhập cảnh của Việt Nam, du khách Nam Hàn dẫn đầu về số lượng người nhập cảnh, kế đến là Nhật Bản, Nga. (Song Châu)