20/10/2013 | 1

CÔNG CHỨC SAI, NGÂN SÁCH ĐỀN 38 TỈ CHƯA ĐỦ

CÔNG CHỨC SAI, NGÂN SÁCH ĐỀN 38 TỈ CHƯA ĐỦ

TIN HÀ NỘI.- Từ khi Luật về Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có hiệu lực (năm 2010), cho đến tháng 9 năm 2013, CSVN đã chi 38 tỉ để bồi thường các loại thiệt hại do công chức gây ra. Thiệt hại mà hệ thống công quyền gây ra cho dân chúng, thường là từ các quyết định hành chánh sai hoặc là sai sót trong hoạt động tố tụng (giam giữ, truy tố, kết án oan). Sai sót trong hoạt động tố tụng chiếm khoảng 2/3 số vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại. Tuy tiền mà chế độ Hà Nội đã chi để bồi thường những thiệt hại do công chức gây ra cho công dân lên tới 38 tỉ nhưng Cục Bồi thường Nhà nước của Bộ Tư pháp, nhận định, khoản tiền đó vẫn chưa “phản ánh đúng tình hình thực tế”.

Vướng mắc lớn nhất là Luật về Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước buộc phải có văn bản của cơ quan nhà nước, xác định sai phạm của công chức thì dân mới được làm đơn yêu cầu bồi thường. Đa số nạn nhân chưa đòi được loại văn bản này. Trong một cuộc họp báo hôm 17 tháng 10-2013, về việc thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, một số viên chức của Bộ Tư Pháp CSVN dẫn nhiều vụ để chứng minh, việc bồi thường thiệt hại mà công chức gây ra cho dân, tuy đã có luật song vẫn chưa thích đáng.

Một số cán bộ Cục Bồi thường Nhà nước nói thêm rằng, thiệt hại về tài sản do công chức gây ra có thể là nhiều nhưng thiệt hại về tinh thần mới nặng nề nhất và đây là loại thiệt hại rất khó để tính thế nào là “tương xứng”. Chưa kể, ngoài những thiệt hại gây ra do hoạt động tố tụng sai, còn có rất nhiều thiệt hại gây ra do sai phạm của công chức các ngành khác. Số vụ đòi bồi thường do công chức trong lĩnh vực quản lý hành chính, thuế, hải quan gây ra thiệt hại đang tăng đáng kể.