26/12/2015 | 0

Công bố số liệu kinh tế – xã hội Việt Nam năm 2015

Công bố số liệu kinh tế – xã hội Việt Nam năm 2015

Theo ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2015 ước tính đạt mức 6.68%. Mức tăng của năm 2015 được xem là cao hơn hẳn mức tăng của các năm từ 2011-2014, với mức lạm phát thấp nhất trong hơn 10 năm.

Phúc trình của Tổng cục Thống kê cho biết, quy mô nền kinh tế Việt Nam tạo ra khoảng 4,193,000 tỷ đồng (~ 185.5 tỷ Mỹ kim). Dân số Việt Nam năm 2015 ước tính tăng thêm 974,000 người. Do vậy, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đạt mức 45.7 triệu đồng/người/năm, tương đương 2,109 Mỹ kim/người/năm.

Cũng theo số liệu chính thức của Tổng cục Thống kê, năm 2015 có tổng số gần 95,000 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 600,000 tỷ đồng, tăng 26.6% về số lượng doanh nghiệp thành lập mới so với 2014. Dù vẫn có khoảng 80,000 doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động, nhưng có trên 21,000 doanh nghiệp từng phải dừng hoạt động do khó khăn, nay đã quay trở lại sản xuất kinh doanh.

Về thương mại, tổng giá trị xuất khẩu cả năm 2015 ước đạt 162.4 tỷ Mỹ kim, tăng 8.1% so với năm 2014. Tổng giá trị nhập khẩu năm 2015 ước đạt 165.6 tỷ Mỹ kim, tăng 12% so với năm trước. Do đó, Việt Nam rơi vào tình trạng thâm hụt thương mại với mức nhập siêu ước tính 3.2 tỷ Mỹ kim.

Bên cạnh nhập siêu từ Trung Cộng 32.3 tỷ Mỹ kim, Việt Nam cũng gia tăng nhập siêu từ các thị trường lớn khác như Hàn Quốc với 18.7 tỷ Mỹ, ASEAN 5.5 tỷ Mỹ kim, … Hoa Kỳ và EU vẫn là hai thị trường mà Việt Nam xuất siêu tương ứng 25.5 tỷ và 20.6 tỷ Mỹ kim trong năm 2015.

Theo đánh giá tổng quan của Tổng cục Thống kê, bức tranh kinh tế năm 2015 đã “sáng hơn” và tình hình sản xuất, kinh doanh đã có bước cải thiện. Tuy nhiên, tình hình thực tế chắc chắn sẽ khác biệt, bởi số liệu thống kê tại Việt Nam thiếu sự minh bạch, khách quan và trung thực.

Nhật Nam / SBTN